Avslutade projekt

Under 2021 avslutade ESV utveckling, testning och utvärdering av betaversionerna för två av datalabbets applikationer. ESV ser nu över behovet och möjligheterna av att utveckla liknande permanenta tjänster.