Algoritm för BNP-prognoser – planerad teststart hösten 2020

Här kommer du att kunna testa olika algoritmer för att göra automatiska BNP-prognoser. ESV kommer att tillgängliggöra ett antal algoritmer som bygger på 25 års faktisk utfallsdata. Du kommer även att kunna ta del av resultaten från ESV:s egna tester och en beskrivning av vilken programvara och metod vi använt oss av.

Syftet med arbetet är att undersöka om algoritmer för BNP-prognostisering kan effektivisera och förbättra kvaliteten i ESV:s analys- och prognosarbete. Arbetet är baserat på en IMF-studie på sju andra länder. Den svenska studien gör ESV tillsammans med forskare i maskininlärning på KTH.

ESV planerar ett seminarium om arbetet under hösten 2020.