Hjälp för att använda applikationen

I applikationen för utfallet för statens budget kan du visualisera de öppna data ESV tillhandahåller om inkomster, utgifter och saldo på statens budget. Du kan titta på utfallet av statens ekonomi på anslags-, inkomsttitel- och myndighetsnivå, samt följa utvecklingen över tid.

Applikationen är utvecklad med ett befintligt BI-system och bygger på data för 2006–2020. Du behöver webbläsaren Chrome eller Edge för att använda den. Applikationen stöds inte av Internet Explorer.

Läs mer

Instruktionsfilm