Inkomster i statens budget

SELECTION
SELECTION
SELECTION
SELECTION
SELECTION

Inkomsterna i statens budget delas in i 9 inkomsttyper. Inkomsttyperna är sedan indelade i inkomsthuvudgrupper, inkomsttitelgrupper och inkomsttitlar. Löpande (månadsvis) redovisas skatterna inom inkomsttypen 9000, medan skatterna årsvis periodiseras på inkomsttyperna 1000, 7000 och 8000.

KPI
GRAPH
GRAPH
GRAPH
GRAPH