Utgifter i statens budget

SELECTION
SELECTION
SELECTION
SELECTION
SELECTION
SELECTION
SELECTION

Utgifterna i statens budget är indelade i 27 utgiftsområden. Utgiftsområdena är i sin tur indelade i anslag som riksdagen beslutar om. Regeringen fördelar sedan anslagsmedel till myndigheterna via anslagsposter och delposter.

KPI
KPI
GRAPH
GRAPH
GRAPH
GRAPH
GRAPH
GRAPH