Utfall för statens budget

”Utfall för statens budget” utvecklades för att visualisera ESV:s öppna data om utfallet för statens budget med hjälp av en standardiserad, molnbaserad programvara för dataanalys. Med applikationen kunde du skräddarsy olika grafer för att få en bild av statens ekonomi ned på anslags- och myndighetsnivå eller för specifika anslagsposter.

Utvärderingen av betaversionen visade bland annat tjänsten bör integrera kvalitativa bedömningar i sökningarna. ESV ser nu över behovet och möjligheterna att utveckla en liknande permanent tjänst.

Visualisering av sammanfattning av statens budget

Visualiserar saldot på statens budget månadsvis eller årsvis,och om utfallet håller sig under utgiftstaket som riksdagen har beslutat om. Klicka för att se stor bild

Visualisering av utgifter på statens budget

Visualiserar de 27 utgiftsområden som statens budget fördelas på i olika skärningar. Klicka för att se stor bild

Visualisering av inkomster på statens budget

Visualiserar statens budgets inkomster i olika skärningar. Klicka för att se stor bild