Om ESV:s datalabb

Sedan 2019 driver Ekonomistyrningsverket (ESV) datalabbet resultaten i staten för att utveckla myndighetens lärande och kunskap om datadriven innovation. Målet är att främja utvecklingen av en datadriven resultatkultur och nya former av analys- och beslutsstöd i den statliga förvaltningen.

ESV är en statlig myndighet som utvecklar den ekonomiska styrningen i staten. Ett av ESV:s kärnuppdrag är att samla in, analysera, förvalta och omvandla data till beslutsunderlag för regeringen och andra delar av statsförvaltningen. Datalabbet anlägger ett datacentrerat perspektiv på verksamheten som ska stärka myndighetens förmåga att använda tekniker för AI-baserad tillämpning av data samt att förmedla förståelse och behov av att tillgängliggöra data i maskinläsbart format.

Utöver medarbetare på ESV är forskare i datorlingvistik och maskininlärning knutna till datalabbet. Flera utvecklingsprojekt utförs också i samverkan med andra myndigheter och privata aktörer.

Vilka vänder sig datalabbet till?

Datalabbets verktyg och tjänster utvecklas i första hand för att möta regeringens och de statliga myndigheternas behov av resultatorienterad information om statsförvaltningen. Tjänsterna kan också vara värdefulla för det offentliga utredningsväsendet, forskare och studenter på svenska universitet, media samt privata företag.

Lämna synpunkter på datalabbets applikationer

Här på datalabb.esv.se kan du testa betaversioner av vissa applikationer som ESV utvecklar inom datalabbet. Du hittar även information om avslutade projekt. ESV anordnar också löpande olika kunskapsforum om arbetet i datalabbet. På esv.se hittar du information om aktuella aktiviteter.

Vi tar tacksamt emot synpunkter och kommentarer på arbetet. Hör av dig till ESV:s utredare Svenne Junker som leder datalabbet.