Datalabbet – resultaten i staten

I ESV:s datalabb kan du testa prototyper av webbapplikationer för analys- och beslutsstöd i statsförvaltningen.
Applikationerna använder befintlig data från statens informationssystem Hermes men är fortfarande i innovationsfasen.

Utfall för statens budget

Utforska utfallet för statens budget ned på anslags-, inkomsttitel- och myndighetsnivå.

Nyckeltal i staten

Under arbete

Jämför nyckeltal i staten som till exempel personal- och lokalkostnader.

Gör automatiska BNP-prognoser som bygger på data från 25 års ekonomiska indikatorer och utfallsmått.

Resultat i staten

Under arbete

Hitta och analysera sambanden mellan politiska mål och myndigheternas resultat.