Nyckeltal i staten

”Nyckeltal i staten” utvecklades för att tillgängliggöra befintlig data i statens informationssystem Hermes på ett mer dynamiskt sätt med hjälp av en standardiserad, molnbaserad programvara för dataanalys. Syftet var att skapa möjligheten att ta fram egna nyckeltal för till exempel myndigheternas personal- och lokalkostnader.

En betaversion testades av beslutsfattare på Regeringskansliet och andra myndigheter. Utvärderingen visade bland annat att det finns behov av att inkludera ytterligare data än den befintliga informationen i Hermes. ESV ser nu över möjligheterna att utveckla en liknande permanent tjänst.

Visualisering av nyckeltal

Det gick att ta fram egna nyckeltal genom att välja olika datamängder och visualisera en vald datamängd eller kvoten mellan två datamängder. Klicka för att se stor bild

Visualisering av nyckeltal för sjukfrånvaro

Visualiserar myndigheternas inrapporterade sjukfrånvaro som andel av årsarbetskraften i procent. Klicka för att se stor bild

Visualisering av nyckeltal för årsarbetskrafter

Visualiserar myndigheternas kostnader för lokaler, personal och övriga driftskostnader utslaget på årsarbetskrafter. Klicka för att se stor bild