Nyckeltal i staten

Med den kommande applikationen kommer du att kunna ta fram egna data genom att kombinera olika nyckeltal i staten, till exempel sjuktal, personal- och lokalkostnader.
Nyckeltalen är baserade på information från statsredovisningssystemet i Hermes.

ESV ser även över möjligheten att inkludera data från andra källor, till exempel från SCB och Arbetsförmedlingen. Målet är att tillgängliggöra data för dig som är beslutsfattare i förvaltningen så att du kan ta fram individanpassade rapporter.

Du kommer att behöva logga in i applikationen som i första hand vänder sig till myndighetshandläggare på Regeringskansliet och andra myndigheter.
Det är en uppdaterad version av den befintliga nyckeltalsmodulen i Hermes.