Resultat i staten – planerad teststart hösten 2020

I den kommande applikationen kommer du att kunna söka på mål i myndigheternas instruktioner och regleringsbrev och hitta resultaten i myndigheternas årsredovisningar. Du kan också söka fritt på ett ämne eller ord och hitta befintliga förekomster i regleringsbreven och årsredovisningarna. Det går att avgränsa sökningarna på departement eller politikområde.

ESV ser även över möjligheten att inkludera fler datakällor, till exempel myndigheternas särskilda regeringsuppdrag och myndigheternas budgetunderlag.

Ambitionen är att utveckla nya sätt för att analysera den statliga styrkedjan och snabbare kunna se sambanden mellan mål och resultat i statsförvaltningen.

ESV planerar ett seminarium om applikationen under våren 2021.