Hjälp för att använda applikationen

I applikationen Resultaten i staten kan du söka bland de mål och uppdrag som regeringen har gett myndigheterna i regleringsbreven för 2015–2020. Sökträffarna i regleringsbreven matchas mot resultaten som redovisas i myndigheternas årsredovisningar, och visar de sidor som applikationen bedömer som mest relevanta.

Du kan söka fritt på ett ord och hitta befintliga förekomster i alla regleringsbrev och årsredovisningar. Men du kan också få mer relevanta träffar genom att avgränsa sökningarna på enskilda år, myndigheter, departement eller utgiftsområden. Du kan även anpassa din sökning genom att ange flera sökord eller genom att använda vissa specialtecken.

På dessa sätt kan du anpassa din sökning:

  • ”Blanksteg” betyder ”och” (t.ex. en sökning på skola rymd visar alla sökträffar som innehåller både skola och rymd)
  • ”OR” betyder ”eller” (t.ex. en sökning på skola OR rymd visar alla sökträffar som innehåller skola eller rymd)
  • Citattecken används för att matcha flera ord inklusive ordföljd.
  • ”*” (Wildcard) kan användas i början, i mitten eller slutet av sökord för att ersätta del av text.
  • ”~” (Fuzzy search) kan användas i slutet av sökord för att matcha felstavningar.
  • ”-” kan användas för att exkludera träffar, ex. skola -Skolinspektionen
Om du vill börja om med en ny sökning klickar du på knappen ”Återställ” för att nollställa eventuella avgränsningar.

Så väljer applikationen ut relevant innehåll

Som mål eller uppdrag räknas alla texter som har egna rubriker under en huvudrubrik som innehåller orden ”Mål” eller ”Uppdrag”. Detta sätt att identifiera mål och uppdrag fungerar överlag bra. Men eftersom regleringsbreven är skrivna i något olika format fångar applikationen ibland upp för många eller för få mål och uppdrag.

Antalet identifierade uppdrag kan alltså skilja sig något från det faktiska antalet, men uppdragen identifieras ändå i fritextsökningen.

Läs mer